Уважаемые юристы!Скажите пожалуйста,могут ли быть проблеммы пре пересечении границы из

Автор:
Опубликовано: 3229 дней назад (7 июля 2012)
Блог: Юристы
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Уважаемые юристы!Скажите пожалуйста,могут ли быть проблеммы пре пересечении границы из Украины в Россию,если в банке Украины взят кредит и не выплачен(т.е.задолжность).нужно срочно выехать в Россию.могут ли на таможне не выпустить из страны??!
Здравствуйте. У меня трое детей.какими льготами я могу пользоваться. | Можно ли заниматься коммерческой деятельностью на участке под строительство?
0 # 7 июля 2012 в 03:32 0

Могут возникнуть проблемы, поскольку в соответствии ЗУ об исполнительном, государственный исполнитель вправе наложить ограничение на выезд, а также сам банк может подавать списки.

Хотя с другой стороны Россия. Одним словом 50/50

0 # 7 июля 2012 в 03:32 0

ЛИСТ
від 03.11.2009 р. N 49-012/2687-20491
Управління юридичного забезпечення банківського нагляду
Банкам України

Щодо обмеження виїзду за межі України боржників банкі

Національний банк України у зв'язку із зверненням Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо виконання пункту 2 Указу Президента України від 08.10.2009 N 813/2009 «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі» у частині тимчасової відмови у виїзді за кордон громадянам України, які мають невиконані кредитні зобов'язання, зазначає таке.
Правові підстави для тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за кордон визначені статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», якими, зокрема, є дія неврегульованих аліментних, договірних чи інших невиконаних зобов'язань; порушення проти громадянина України кримінальної справи; подання щодо громадянина України цивільного позову до суду.

0 # 7 июля 2012 в 04:50 0

При цьому органам Державної прикордонної служби України на підставі пункту 4 статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» надано право не пропускати через державний кордон України осіб, яким тимчасово обмежено право виїзду з України за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів.
Таким чином, тимчасове обмеження громадян України у праві виїзду за кордон у разі невиконання ними кредитних зобов'язань здійснюється за рішенням суду або постановою прокурора, прийнятою на підставі статті 981 Кримінально-процесуального кодексу України.
При цьому звертаємо увагу, що згідно зі статтею 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень в Україні, зокрема судових рішень, покладається на Державну виконавчу службу України.

0 # 7 июля 2012 в 07:25 0

Листом Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 N 25-32/463, N 25-5347 і листом Міністерства юстиції України від 06.06.2008 N 25-32/507 визначено порядок взаємодії органів Державної виконавчої служби України та Державної прикордонної служби України щодо виконання судових рішень про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України, а також надано роз'яснення з даного питання.
Так, державний виконавець не пізніше наступного дня після надходження ухвали суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобов'язань направляє засвідчену судом копію цієї ухвали для виконання до Адміністрації Державної прикордонної служби України, яка не пізніше наступного дня після надходження зазначеної ухвали суду приймає її до виконання, про що повідомляє листом відповідний орган державної виконавчої служби.
У разі виконання боржником відповідних зобов'язань та у зв'язку із закінченням виконавчого провадження на підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження, копія якої підлягає обов'язковому направленню до Адміністрації Державної прикордонної служби України для своєчасного зняття особи (боржника) з контролю.

0 # 7 июля 2012 в 10:41 0

Також слід враховувати, що згідно зі статтею 151 Цивільного процесуального кодексу України суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів забезпечення позову, зокрема, шляхом постановлення ухвали про заборону вчиняти певні дії (тимчасово обмежити особу (боржника) у праві виїзду за межі України).
Таким чином, у разі звернення банків до суду із позовами про стягнення кредитної заборгованості з клієнтів - фізичних осіб рекомендуємо скористатися правом забезпечення таких позовів шляхом подання до суду відповідних заяв.
Відповідно до статті 153 Цивільного процесуального кодексу України ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
З огляду на зазначене, у разі прийняття судами України рішень про тимчасове обмеження осіб (боржників) у праві виїзду за межі України, у тому числі за ініціативою банків, забезпечення виконання таких судових рішень покладається на органи державної виконавчої служби України у вищезазначеному порядку.
У разі порушення кримінальної справи щодо особи, яка має невиконані кредитні зобов'язання перед банком, та винесення прокурором постанови про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення досудового розслідування, органи Державної прикордонної служби України на підставі статті 25 Кримінально-процесуального кодексу України зобов'язані забезпечити виконання такої постанови.

0 # 7 июля 2012 в 12:43 0

Здравствуйте!
Факт невыполнения обязательств по договорам, алиментам, долгам и т.п. может именоваться таковым, если он установлен судом в правоприменительном акте (решение, постановление, приговор). То есть не на стадии рассмотрения (разбирательства), а на стадии исполнения судебного решения. На стадии разбирательства (т.е. судимся, в процессе) ограничение Вас в праве покинуть свою страну является неправомерным самоуправством (ст. 356 УК). Подобные ограничения прав и свобод находятся в поле реагирования прокуратуры.
С уважением, Сергей.

0 # 8 июля 2012 в 01:49 0

Конкретно по заданному вопросу:
- кредитные взаимоотношения не являются препятствием для выезда. Санкция в виде ограничения в праве покинуть страну возникает ТОЛЬКО на основании судебного решения (ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ) на стадии исполнительного производства.
Удачи!

0 # 8 июля 2012 в 08:34 0

Можно и пример привести.
В данный момент один из моих доверителей является участником судебного разбирательства по долговым обязательствам и регулярно мотается в Россию. Долг есть, платить не получается. Судебный процесс в первой инстанции длится около года (не без помощи процессуальных диверсий с моей подачи). Когда суд все-таки вынесет решение не в пользу доверителя (может еще через год), нами будет реализовано право на обжалование в суде высшей инстанции - аппеляция: это еще около трех месяцев. После этого мы реализуем право на кассационное обжалование - это еще около трех месяцев. Зачем я все это пишу?
Чтобы показать: пока длится процесс - Вы вольны как птица в небе.
А Вы беспокоитесь о досудебных проблемах...
Удачи Вам!

0 # 8 июля 2012 в 09:29 0
Сергей, с Вами я категорически не согласна. Основания и аргументация следующая: "....Згідно ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб, що беруть участь у справі, може вжити заходи забезпечення позову, які допускаються на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.  

Відповідно до ст. 152 ЦПК України позов може бути забезпечений шляхом вжиття видів забезпечення, передбачених ч.2 цієї статті, в тому числі позов забезпечується, у вигляді заборони вчиняти певні дії, а саме, тимчасового обмежити виїзд відповідача за кордон, а також судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову, суд може застосовувати кілька видів забезпечення позову.  

Відповідно до ч. 3 ст.152 ЦПК України, види забезпечення позову мають бути спів мірними із заявленими позовними вимогами.  

Згідно ст. 6 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та п. 8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.95 р. №57, громадянам України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадку, якщо до них подано цивільний позов до суду — до закінчення провадження у справі, а також якщо вони ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням, — до виконання зобов’язань" С  ув. София.

0 # 8 июля 2012 в 11:06 0

На счет Вашего клиента - здесь действует :  ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                        22.12.2006  N 9


          Про практику застосування судами цивільного
           процесуального законодавства при розгляді
                  заяв про забезпечення позову
А именно, "...п.  4. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має
з  урахуванням  доказів,  наданих позивачем на підтвердження своїх
вимог,  пересвідчитися,  зокрема,  в тому, що між сторонами дійсно
виник  спір  та  існує  реальна  загроза невиконання чи утруднення
виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати
обсяг   позовних  вимог,  дані  про  особу  відповідача,  а  також
відповідність виду забезпечення позову,  який просить  застосувати
особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.
    При встановленні зазначеної відповідності  слід  враховувати,
що  вжиті  заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності
юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і
зареєстрована відповідно до закону як підприємець.
    Вирішуючи питання про забезпечення позову,  суд має брати  до
уваги  інтереси  не  тільки позивача,  а й інших осіб,  права яких
можуть  бути  порушені  у  зв'язку  із  застосуванням  відповідних
заходів.  Наприклад,  обмеження можливості господарюючого суб'єкта
користуватися та розпоряджатися власним майном іноді призводить до незворотних наслідків". С ув. София

0 # 8 июля 2012 в 12:28 0

Здравствуйте, София!
Предмет дискуссии вызван сжатым изложением мною обсуждаемого вопроса. Дело в том, что, во-первых, суд, по мотивированному ходатайству ответчика, изменил предмет обеспечения иска: ответчик предложила обеспечить иск за счет наложения ареста на принадлежащее ей на основании права собственности движимое имущество. Поскольку именно выезд за пределы Украины обеспечивает ей возможность заработка. Когда будут пройдены этапы обжалования, муж ответчика подаст негаторный иск об устранении препятствий в праве владения движимой собственностью, совместно приобретенной в браке. Это старая рабочая схема: ничего не знаю о долговых обязательствах жены, согласия не давал, отвечать по данным обязательствам своим имуществом не намерен. Тогда у истца возникнет необходимость в подаче иска о выделении части из совместной собственности, но это уже предмет разбирательства другого процесса.

0 # 9 июля 2012 в 06:31 0

Я лишь пытался дать обстоятельное пояснение в рамках заданного Юлией вопроса.
С уважением, Сергей.

0 # 9 июля 2012 в 12:50 0

В данном случае Юлия не указала на НЕИСПОЛНЕНИЕ ЕЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕШЕНИЮ СУДА или процессуальное положение ответчика по какому-либо иску. Поэтому я счел правильным один ответ - препятствия с выездом в данном случае будут иметь признаки самоуправства.

0 # 9 июля 2012 в 13:04 0

Конкретно по заданному вопросу:
- кредитные взаимоотношения не являются препятствием для выезда. Санкция в виде ограничения в праве покинуть страну возникает ТОЛЬКО на основании судебного решения (ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ) на стадии исполнительного производства.
Удачи

15:21 Сергей, ведь это Ваш пост? Ваш. И  мой последний коммент касался этого поста. Давайте не будем съезжать;-)  

ответит

0 # 9 июля 2012 в 18:34 0

Вы правы, София, простите мне.

0 # 9 июля 2012 в 19:09 0

Сергей, не стоит извинений, мне очень интересно с Вами общаться:-) (F)

0 # 9 июля 2012 в 19:37 0

Не какого суда не было,просто постоянно звонят из  банка и угрожают.А в данное время оплатить не получается,а нужно срочно выехать в Россию.

0 # 10 июля 2012 в 03:57 0

Юлия, пока банк не подал в отношении Вас иск, едьте куда душа желает...

0 # 10 июля 2012 в 04:11 0

А как узнать,подал банк иск или нет?Они как-то сообщат?

0 # 10 июля 2012 в 09:39 0

Это Вы запросто узнаете из судебного уведомления с копиями искового заявления и материалов дела.

← Назад

 


 
Юриспруденция - консультации юристов, найти адвоката © 2021
Грибные места